Menu

Współpraca

Publikacje

Pragniemy zaprosić do współpracy z nami psychologów, specjalistów w zakresie psychologii społecznej oraz studentów psychologii zainteresowanych opublikowaniem na łamach naszego Portalu artykułów oraz innych opracowań naukowych i specjalistycznych. Interesują nas również wywiady, abstrakty, sprawozdania z badań naukowych, relacje z konferencji, a także porady i wskazówki przydatne w pracy psychologów i innych specjalistów pracujących z ludźmi.

Przyjmować będziemy zarówno opracowania nigdzie nie publikowane, jak i te, które zostały już opublikowane. Nasi Autorzy nie otrzymują honorarium. Oferujemy natomiast możliwość zamieszczenia pod tekstem odsyłacza do strony domowej autora lub jego firmy. Pod zamieszczonym artykułem chcielibyśmy ponadto umieścić krótką notkę o autorze oraz jego fotografię.

Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku niektórych nadsyłanych do nas opracowań konieczne może okazać się zredagowanie tekstu. Przed opublikowaniem materiały te będą zatem sprawdzane pod kątem ich wartości merytorycznej oraz poprawności stylistycznej. Po dokonaniu ewentualnych zmian zostaną one odesłane do ostatecznej autoryzacji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach oraz do nadawania tytułów.

Swoje prace możecie Państwo wysyłać na adres mailowy naszej redakcji.

Informacje o konferencjach i szkoleniach

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy także do nadsyłania do nas informacji o planowanych konferencjach, szkoleniach, warsztatach i wykładach otwartych, związanych z psychologią społeczną, a adresowanych do psychologów i innych osób związanych zawodowo z tą dziedziną wiedzy. Wiadomość o tych wydarzeniach powinny zawierać następujące informacje: tytuł konferencji lub szkolenia, data rozpoczęcia i zakończenia, miejsce, organizator, opis lub program, opłata, numer konta i kontakt.

Nowości wydawnicze

Wydawców książek z zakresu psychologii społecznej oraz dziedzin pokrewnych zachęcamy do przesyłanie informacji o nowościach wydawniczych oraz egzemplarzy recenzenckich. Informacja o tego rodzaju publikacji powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.

Udział w rzeczowej dyskusji

W ramach struktur naszego Portalu utworzone zostało forum dyskusyjne, którego głównym założeniem jest umożliwienie wymiany opinii, doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy naszymi Użytkownikami. Osoby zainteresowane zachęcamy do czynnego uczestniczenia w toczących się tam dyskusjach.

Inne pomysły

Jeśli oprócz wymienionych wyżej form współpracy macie Państwo pomysły na inne wspólne działania to prosimy o podzielenie się nimi z naszą redakcją. Jesteśmy również otwarci na Wasze sugestie, opinie oraz uwagi krytyczne dotyczące koncepcji naszego Portalu.

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku