Menu

Z perspektywy czasu Philipa Zimbardo

Detoksykacja relacji

Philip Zimbardo

Czy jesteś gotów, aby zakończyć toksyczny związek?

Gdzie Ci mężczyźni?

Philip Zimbardo

Brak męskich wzorców zbiera żniwo wśród naszych chłopców i młodych mężczyzn.

Wyidealizowany przykład globalnego zastosowania psychologii

Philip Zimbardo

Zastosowanie nieodłącznie interesujących nośników, jak gry video i dynamiczne systemy telemedycyny, pozwala zarówno dorosłym, jak i dzieciom na granie głównych ról w zindywidualizowanych programach zarządzania zdrowotnego.

Dziedziny życia, na które wpłynęła psychologia

Philip Zimbardo

Pragnę podsumować to za pomocą kilkunastu przykładów zaczerpniętych z naszego kompendium, które ilustrują zakres różnorodności tematów i dziedzin, w których psychologia ma zastosowanie.

W jaki sposób i dlaczego psychologia jest ważna w naszym życiu

Philip Zimbardo

Jestem dumny z faktu bycia psychologiem. Odkąd w 2002 roku zostałem prezydentem American Psychological Association, jednym z moich celów stało się szerzenie tej dumy pośród moich kolegów, jak również wszystkich studentów psychologii.

Przemożny i wszechobecny wpływ wiedzy psychologicznej

Philip Zimbardo

Zanim przedstawię kilka najnowszych, szczególnych przykładów dotyczących tego jak badania psychologiczne, teorie i metodologia zostały zastosowane w różnych konfiguracjach, wpierw chciałbym zaznaczyć fundamentalny wpływ psychologii, który do tej pory wniosła w nasze życie.

Wyznaczając psychologii kierunek

Tak jak Księga Rodzaju rozpoczyna się od opisu aktu stworzenia i zawiera słowa „(...) I stała się jasność (...)”, tak ten artykuł zacząć wypada od słów: i wtedy nastał George Miller, którego orędzie przewodniczącego APA z 1969 roku skonsternowało establishment psychologiczny. Oto bowiem jeden z jego pierworodnych synów grzmiał z mównicy herezję, żeby szli i nauczali ludzi, stali się prawdziwi, istotni.

Czy psychologia ma znaczenie w naszym życiu?

Czy to, co robimy i czego dokonaliśmy przez ponad sto lat, przyczynia się do realnych zmian w życiu zwykłego człowieka lub wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i narodów? Czy możemy pochwalić się tym, że nasze teorie, badania, praktyka, metodologia, nasz sposób myślenia o umyśle, mózgu i zachowaniu czyni ludzkie życie lepszym w jakikolwiek mierzalny sposób? Wreszcie – czy w ogóle wyszliśmy poza akademię, zamknięte w czterech ścianach biura i gabinety, w celu podniesienia jakości służby zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, efektywności organizacyjnej itp.?

Siedem sposobów na (coś) znaczące życie

Po tym jak minęło 55 lat odkąd nauczam psychologii, jestem znacznie bardziej wdzięczny za niezwykłą możliwość, którą my nauczyciele akademiccy powinniśmy zawsze umieć spożytkować, w postaci uczenia się i dzielenia młodzieńczą różnorodnością naszych studentów. Nauczyciele, którzy inspirują swoich studentów, są bohaterami dnia codziennego. Powinni oni być w sposób szczególny doceniani przez społeczeństwo, podobnie jak rodzicie i ci, którzy stoją na straży rozwoju społeczeństwa.

Tyranozaury u ciebie w pracy

W ostatnich czasach zaobserwować można wzrost przypadków tyranizowania w miejscu pracy. Szczególnie interesujące jest to, że dochodzi do niego coraz częściej pomiędzy kobietami. I choć niektórzy uważają tyranizowanie jako naturalne rytuały przejścia w ewolucji społecznej, w myśl zasady: „przetrwają najzdrowsi” czy „istnieje hierarchia”, to dla jego ofiar nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.

Recepta na przyszłość

Psychologia, która początkowo powstała głównie po to, żeby ludzie mogli przezwyciężyć swoje traumy i lęki, została bardzo szybko zaadaptowana przez korporacje, w celu „pomocy” ludziom w podejmowaniu decyzji konsumenckich. Niegdyś sugestie korporacji pojawiały się w postaci reklam prasowych i periodyków, nieco później już za pomocą radia, były one dystrybuowane do społeczeństwa.

Szczęśliwego życia seksualnego

Znany powszechnie, niezależnie od tego, czy się go uprawiało czy nie – z jakichkolwiek powodów, czy się go uprawia nagminnie, czy zaprzestało się go całkowicie. Znany pod wieloma nazwami, takimi jak: stosunek, kopulacja, związek intymny, pieprzenie, grzeszenie. Może występować zarówno jako czasownik, jak i rzeczownik: seks. Jego znaczenie w naszym życiu jest olbrzymie.

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku