Menu

127 minut

Życie to niezwykły dar, nie wszyscy jednak zdają się  doceniać jego wagę. Rosnąca fala samobójstw w USA dziwi, jest jednak faktem, z którym trzeba się mierzyć, problemem, któremu należy zapobiegać.

Jak wskazują najnowsze doniesienia, co dwie godziny i siedem minut z własnej woli umiera w Stanach Zjednoczonych młody człowiek. Te szokujące statystyki obrazują ogromną skalę zjawiska samobójstw  wśród młodych osób i adolescentów,  zmuszają  do rozważań i badań nad przyczyną tego stanu rzeczy.

Z dotychczasowych badań poświęconych tematyce samobójstw wynika, iż  w kręgu ryzyka znajdują się częściej młode kobiety, niż mężczyźni.  Co więcej, ustalono też silny związek pomiędzy przemocą, a myślami samobójczymi. I choć ofiary przemocy miewają znacznie częściej myśli samobójcze, to problem samobójstw dotyczy również sprawców. Doświadczenie przemocy w formie biernej lub czynnej jawi się jako znaczący predykator występowania myśli samobójczych u młodych ludzi.

Zupełnie inne badania, jako grupę ryzyka oraz jako grupę najbardziej narażoną zarówno na doświadczenie przemocy, jak i myśli samobójcze,  wskazują młode kobiety  pragnące przerwać niezamierzoną ciąże lub też posiadające takie doświadczenie. U kobiet mających za sobą doświadczenie aborcji nie rzadko diagnozowano depresje, czy rozdrażnienie.  Co więcej, kobiety które przeszły ten  zabieg  mogą być w większym stopniu narażone na ewentualne przyszłe problemy psychiczne. Inne badania wskazują również, iż kobiety doświadczające przemocy ze strony swojego partnera, częściej poddają się aborcji, częściej też próbują odebrać sobie życie.

Grupa badaczy z Uniwersytetu w Kentucky postanowiła podjąć się niełatwego zadania ustalenia związku pomiędzy triadą: przemoc- samobójstwo-aborcja wśród młodych kobiet. Bazując na dość specyficznej grupie badanych, jakimi były młode dziewczyny planujące poddać się aborcji, zespół amerykańskich  naukowców wskazał na czynniki ryzyka, mające wpływ na skalę zjawiska samobójstw w USA.

We wspomnianym badaniu udział wzięło blisko 120 kobiet, pacjentek kliniki, których wiek plasował się pomiędzy 14, a 21 rokiem życia. Osoby badane, planowały zabieg przerwania ciąży, w tym też celu zgłosiły się do kliniki. Szereg kwestionariuszy, jakie wypełniały badane, miał na celu ustalić ich stan zdrowia psychicznego, a także doświadczenie przemocy, zarówno w rodzinie, jak i w bliskiej relacji romantycznej.

Wyniki badań potwierdziły częściowo założenia badaczy; istnieje silny związek pomiędzy przemocą, a myślami samobójczymi wśród młodych kobiet,  związek ten dodatkowo wzmacniany jest przez indywidualne problemy z agresją.  Niniejsze wnioski są zbieżne  z innymi wynikam badań, wskazującymi, i ż kobiety doświadczające przemocy ze strony partnera i posiadające za sobą doświadczenie przerwania ciąży, w większym stopniu narażone są na samobójstwo, niż kobiety, które nie doświadczyły przemocy. Przy czym należy zauważyć, iż samo przerwanie ciąży nie wpływa na problemy psychiczne, agresję, czy myśli samobójcze wśród młodych kobiet.  Jak podaje Amerykańskie Towarzystwo Seksuologiczne,  aborcja nie wpływa bezpośrednio na zdrowie psychiczne kobiet, jest doświadczeniem indywidualnym i trudnym,  zwłaszcza wśród nieletnich, nie powoduje jednak problemów natury psychicznej u osób zdrowych.

Na podstawie powyższych badań nie można stwierdzić, iż jedynie doświadczenie przemocy wpływa na myśli samobójcze, czy samo działanie  jednostki przeciw własnemu zdrowiu i życiu. Błędem byłoby bowiem wykluczenie innych równie istotnych czynników jakimi są: problem z samooceną, depresja, relacje i problemy rodzinne, stres czy agresję. Podsumowując;  zarówno przemoc, jak i  wspomniana wcześniej agresja plasują się w niebezpiecznym kręgu ryzyk, wpływających na stan zdrowia psychicznego młodych osób. Wszelkie działania prewencyjne powinny zatem skupiać się na wsparciu młodych osób w tych obszarach i udzielaniu im aktywnej pomocy.

„Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów”. 

Więcej: Ely, G., E., Nugent, J., C., Vimbba M. (2011). The Relationship Between Suicidal Thinking and Dating Violence In a Sample of Adolescent Abortion  Patients.  Crisis, Vol. 32 (5): 246-253.

Woody Allen

Kamila Pasek
Autor: Kamila Pasek
Redaktor informacyjna
Psycholog społeczny, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, bloger. W kręgu jej zainteresowań naukowych związanych z psychologią znajduje się seksualność człowieka, psychologia społeczna, psychologia pracy oraz psychologia motywacji, zaś swoimi zainteresowaniami pozanaukowymi dzieli się na blogu: http://spryciara.crazylife.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku