Menu

Co czyni człowieka szczęśliwym?

Czym jest szczęście? Dla każdego pewnie czymś innym. Jednym wystarczy, gdy zaspokojone są ich podstawowe potrzeby materialne, inni muszą żyć w luksusie. Jeden człowiek powie, że najszczęśliwszy czuje się, widząc uśmiech na twarzy swojego dziecka, drugi nie zazna szczęścia, dopóki nie zrealizuje swoich marzeń, nie osiągnie jakiegoś ważnego dla siebie celu.

Czynnikami, od których zależy poczucie szczęścia człowieka zajmuje się psychologia pozytywna. Badacze szczególnie koncentrują się nad zmiennymi wpływającymi na tzw. dobrostan psychiczny. Można go zdefiniować jako poznawczą i emocjonalną ocenę swojego życia (Diener, Lucas i Oishi, 2004). Jest to szerokie pojęcie, obejmujące doświadczanie pozytywnych emocji, niski poziom negatywnych nastrojów oraz wysoki poziom zadowolenia z życia.

Na dobrostan psychiczny wpływają zarówno czynniki demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dochód), osobowościowe (cechy i kompetencje, szczególnie umiejętności społeczne i subiektywne poczucie zdrowia) oraz środowiskowe (religia, czas wolny, wydarzenia życiowe).

Badania Dienera z 1999 r. pokazały, że czynniki demograficzne mają związek z dobrostanem psychicznym, choć związek ten jest zazwyczaj słaby. Według niego większość osób jest umiarkowanie szczęśliwa, a więc czynniki demograficzne odróżniają ludzi umiarkowanie szczęśliwych od bardzo szczęśliwych. Okazało się, ze choć pozytywny nastrój maleje wraz z wiekiem, to zadowolenie z życia i negatywny nastrój pozostają niezmienne. Co zaś się tyczy zadowolenia z sytuacji materialnej, zależy ono w większości państw zachodnich od własnych aspiracji co do stanu posiadania, aczkolwiek w Polsce najważniejsze jest porównanie z tym, co mają inni ludzie(Diener i in. 2004).

Podsumowując wyniki badań w tym zakresie stwierdzono, iż choć szczęśliwi ludzie częściej są mieszkańcami bogatych państw i dysponują odpowiednimi środkami na realizację własnych celów, to jednak poczucie szczęścia zależy w większym stopniu od tego, czy człowiek ma pozytywne nastawienie do świata, ważne cele, bliskie więzi społeczne oraz pogodne usposobienie.

Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym korelatem szczęścia wydają się być dobre relacje społeczne. Zależność ta jest dwustronna: dobre relacje z innymi mogą sprzyjać szczęściu, zwłaszcza gdy człowiekowi gorzej się powodzi, a osoby szczęśliwe potrafią lepiej układać sobie stosunki z innymi osobami (Czapiński, 2004a).

Większość badań potwierdza również silną zależność między dobrostanem psychicznym a subiektywną oceną stanu zdrowia. Wydaje się, że dobrostan może wpływać nawet na długość życia. Zagadnieniami tymi zajmuje się psychoimmunologia tłumacząc, iż poprzez bezpośrednie oddziaływaniu umysłu na system immunologiczny człowieka, dobrostan może warunkować odporność organizmu, a tym samym zmniejszać ryzyko zachorowania (Czapiński, 2004a).

Pieniądze szczęścia nie dają – często słyszy się to powiedzenie. Okazuje się, ze bogactwo bardziej zależy od dobrostanu psychicznego niż dobrostan psychiczny od pieniędzy. Zależność ta dotyczy jednak tylko mężczyzn i osób stosunkowo zamożnych (Czapiński, 2004a). Tłumaczy się ją w ten sposób, iż szczęście może pozytywnie sprzyjać wyższym zarobkom poprzez wpływ na produktywność i opinie przełożonych, od których w dużej mierze zależy awans zawodowy i finansowy pracownika.

Przyjęło się uważać, iż osoby bezrobotne są nieszczęśliwe. Badania pokazują iż nie tyle długotrwały brak pracy prowadzi do nasilającego się poczucia nieszczęścia, ile obniżony dobrostan psychiczny powoduje trwałe bezrobocie, a doznawany przy tym stres utrudnia odzyskanie dobrego samopoczucia czy poprawę kondycji psychicznej. Zmniejsza też szanse na ponowne zatrudnienie. Jak pokazały badania Argyle z 1996 roku, emeryci mogą być szczęśliwi, o ile przeszli na emeryturę dobrowolnie, cieszą się dobrym zdrowiem, w wyniki odejścia z pracy nie doznali dużego spadku dochodów i aktywnie realizują swoje zainteresowania (Argyle, 2004).

Silny pozytywny wpływ na poczucie szczęścia mają też sport i ćwiczenia fizyczne, kluby towarzyskie, muzyka, czy praca społeczna na zasadzie wolontariatu. Sport i inne ćwiczenia są efektywne częściowo dzięki uwalnianiu endorfin, zwanych hormonami szczęścia, lecz także dzięki interakcji z innymi ludźmi oraz doświadczaniu sukcesu. Dodatkowo, dzięki wsparciu i integracji społecznej czynności te pozwalają na zaspokojenie wielu ważnych potrzeb społecznych tj. potrzeba bliskości, pokazania się czy współdziałania (Argyle, 2004).

Stwierdzono również, ze choć osoby religijne są zazwyczaj bardziej szczęśliwe od niewierzących, to praktyki religijne mają coraz mniejszy wpływ na dobrostan psychiczny.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku