Menu

Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji - recenzja

Idealizm, narcyzm, relatywizm, makiawelizm, cynizm, a może zasada złotej reguły? Która z ideologii najtrafniej opisuje twój „moralny kręgosłup”? Waga ideologii moralnej dla etycznych wyborów człowieka w sytuacjach niejasnych jest ogromna, także gdy mowa o zdarzeniach, jakie mają miejsce w organizacji, w której pracujesz, zwłaszcza jeśli mowa o polskiej organizacji.

 „Wszystkie organizacje mają dekalog moralny - nawet załoga statku pirackiego”.

Bernard Russel

Współczesna idea społecznej odpowiedzialności biznesu nakazująca godzenie interesów społecznych z działalnością firmy dosyć mocno akcentuje istotę przestrzegania norm etycznych w miejscu pracy. Niestety, zdaniem wielu cudzoziemców, etyka to słowo, które rzadko uznane jest za ważne, jeśli mowa o pracy w Polsce: „There is no work ethic in Poland”. Nasuwa się zatem pytanie: dlaczego Polacy nie mają świadomości znaczenia zasad etycznych w miejscu pracy? Geneza obecnego stanu rzeczy wydaje się mieć wielowymiarową strukturę.

Nie tylko ideologia, ale przede wszystkim trafna ocena zdarzeń występujących w miejscu pracy w znacznym stopniu wpływa na reakcje człowieka w sytuacji o walorach etycznie niejasnych. Agata Chudzicka-Czupała w swojej najnowszej monografii noszącej tytuł „ Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” przybliża bardzo istotną kwestię etyki w miejscu pracy. Autorka wprowadza Czytelnika we wspomnianą tematykę w sposób konsekwentny, jasny i stopniowy, wskazując zarówno na kontekst organizacyjny, jak i indywidualne uwarunkowania zachowań etycznych. Jednak, co ważniejsze, autorka książki dzieli się najnowszymi doniesieniami związanymi z kwestią dylematów moralnych, z jakimi borykać się może współczesny polski pracownik. Wskazując na istotną rolę oceny sytuacji jako nietyczną lub neutralną, Chudzicka -Czupała pokazuje różnice w ocenie sytuacji, w zależności od przyjętej przez jednostkę perspektywy: świadka, ofiary lub też sprawcy. Tym samym pozwala Czytelnikowi poniekąd zrozumieć genezę niepowodzenia funkcjonowania kultury etycznej pracy w polskich realiach.

Książka przybliża mechanizmy dokonywania przez ludzi oceny oraz formułowania intencji w sytuacjach dylematu etycznego. Jak wskazuje sama autorka, zarówno pod kątem oceny, jak i behawioralnej intencji, niezwykle istotna okazuje się perspektywa sprawcy, ofiary bądź świadka, w jakiej znajduje się dany człowiek, stanowi ona bowiem o jakościowym podłożu istniejących różnic w dokonywanej ocenie oraz podejmowanych działaniach.

Dzięki niniejszej monografii Czytelnik nie tylko zgłębi wiedzę z obszaru szeroko pojętej moralności człowieka, pozna teoretyczne modele zachowania etycznego w organizacji, ale także będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań z zakresu psychologicznej odmienności perspektywy moralnej i jej wpływu na zachowanie się jednostki w organizacji.

Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” stanowi kompleksowe źródło wiedzy, które dostarcza wielu odpowiedzi na pytania z zakresu zachowań etycznych człowieka w organizacji, wskazując tym samym kierunek moralnego rozwoju dla polskiej kultury pracy i biznesu.

Kamila Pasek
Autor: Kamila Pasek
Redaktor informacyjna
Psycholog społeczny, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, bloger. W kręgu jej zainteresowań naukowych związanych z psychologią znajduje się seksualność człowieka, psychologia społeczna, psychologia pracy oraz psychologia motywacji, zaś swoimi zainteresowaniami pozanaukowymi dzieli się na blogu: http://spryciara.crazylife.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku