Menu

Artykuły

Zjawisko zmęczenia w badaniach międzykulturowych

W nurcie międzykulturowych porównań – zamiast wprowadzenia

Wybitny psycholog społeczny Kurt Lewin jako jeden z pierwszych wyraźnie akcentował przed blisko 70 laty, iż naukowa psychologia, podobnie jak inne pokrewne dziedziny, powinna w większym stopniu „zauważać” rolę i konsekwencje istniejących różnic międzykulturowych (Lewin, 1943).

Iluzje codzienności - czy postrzegamy świat taki, jakim jest on naprawdę?

Treść tego artykułu została przeniesiona do eBooka, dostępnego bezpłatnie dla subskrybentów naszego newslettera.

Konflikt pokoleń na przykładzie relacji rodzinnych

Z socjologicznego punktu widzenia, rodzina jest instytucją, gdzie podstawowym punktem odniesienia jest sposób lub wzór zachowania, czyli pełnienie ról. Jest to również ciągły proces powstawania i utrwalania wzorów zachowań odpowiedzialnych za realizację sposobu życia jednostek (Wrzesień, Żurek, 1999).

Biopolityka a psychologia społeczna

Wydarzenia mające miejsce w czasach ponowoczesności, w różnych instytucjach, często mających w sobie nutkę totalnych, otaczają życie społeczne na wszelkich poziomach.

Społeczeństwo oraz jego masowy umysł - to tutaj przejawia się pewien mało znany wśród kręgów psychologii akademickiej proces zwany „biopolityką” a biopolityka, jako temat bardzo obszerny, wart jest omówienia.

Kiedy kobieta uczy się miłości

Istnieć – to znaczy dialogowo obcować z kimś (…) tylko w obcowaniu, we wzajemnym oddziaływaniu (…) odsłania się człowiek w człowieku – wobec siebie i wobec innych.
(M. Bachtin, 1970, s.380)

Zastanawiające jest, jak kobieta zachowuje się będąc w związku, jak przeżywa emocje, jak reaguje i dlaczego właśnie tak a nie inaczej.

Dominuje obecnie pogląd, że w związku to kobieta jest ekspertem od relacji, to ona zarządza bankiem uczuć i oczekuje wyznań od niezbyt skorego do wynurzeń partnera. I chociaż często pogląd ten urzeczywistnia się w życiu, to jednak nie stanowi reguły.

Wiele zależy od tego, co było na początku…

Różne nastrojów skutki

Związek nastroju z funkcjonowaniem człowieka jest od lat przedmiotem zainteresowań psychologów, jednak wciąż nie mamy pełnej wiedzy czym nastrój w rzeczywistości jest. Odpowiedź na pytanie co odróżnia emocje od nastroju nie jest wcale taka prosta, co najlepiej ilustrują wypowiedzi wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.

Mity Psychologiczne a kwestia percepcji zawodu psychologa

Psychologia, która stanowi stosunkowo młodą dziedzinę wiedzy, przeżywa dzisiaj okres niezwykle intensywnego rozwoju. Powstają licznie nowe koncepcje psychologiczne, nowe techniki psychoterapii oraz nowe obszary zastosowania psychologii w praktyce.

Mimo to wydaje się, że duża część tej wiedzy nie może być traktowana jako taka, która posiada wysoki status naukowy.

Rola emocji w kształtowaniu preferencji wyborczych

Fachowcy od marketingu politycznego, Public Relations czy kreowania wizerunku zacierali ręce, kiedy zegar wybił północ 1.01.2005 roku. Oto bowiem mieliśmy do czynienia z rokiem wyjątkowym – rokiem wyborczym.

Gesty a wiarygodność

Komunikacja niejęzykowa (niewerbalna) jest integralną częścią każdej interakcji społecznej. Komunikaty pozasłowne przenoszące informacje zwłaszcza o emocjach i postawach są w dużej mierze nieuświadamiane.

Skłania to wielu badaczy do podejmowania prób poznania i zrozumienia prawidłowości występujących podczas tego rodzaju komunikowania się.

Czy od innych kultur dzieli nas Ocean?

"Culture shock – ang. szok kulturowy, pomieszanie i dezorientacja przeżywane przez człowieka, który znalazł się w obcym sobie kulturowo albo obyczajowo środowisku” podaje definicja zaczerpnięta ze słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (Kopaliński, 1994).

Być może za kilkadziesiąt lat zwrot ten wejdzie na stałe do słownika języka polskiego, stając się pojęciem znanym szerszej grupie ludzi, niż tylko psychologom międzykulturowym.

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku