Menu

Artykuły

Model Salutogenezy - Jedynie rozbudowana teoria czy balsam na emocje odchodzących?

Stworzona w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku koncepcja salutogenezy A. Antonovsky’ego wydaje się z biegiem lat nie tracić na popularności. Organizacje międzynarodowe próbują na jej podstawie budować programy poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli (Ottawa Charter, 1986). I nawet NASA przeprowadziło eksperyment powiązany z modelem salutogenezy (Robinson, Slack, Olsen, Trenchard, Willis, Baskin, Ritsher, 2006).

Koncepcja ta znajduje także swoich zwolenników wśród osób zajmujących się psychologią zarządzania. Poznajmy zatem bliżej samą teorię, przyjrzyjmy się, w których obszarach psychologii zarządzania jest już wykorzystywana i spróbujmy zastanowić się, czy można zastosować ją także w programach przygotowawczych dla osób objętych zwolnieniami.

Managerowie na kozetce u psychoterapeuty

Problem stresu, wypalania zawodowego i zarządzania własną energią stał się poniekąd globalną obsesją. Setki wydawanych dziś poradników i książek zawierają niezliczone porady jak przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego. Półki uginają się od rozmaitych pozycji na temat strategii i stylów radzenia sobie ze stresem. Interesującym wymiarem psychologii wyższej kadry managerskiej wydaje się być problem stresu w świecie biznesu. Z pewnością warto „położyć” managerów na kozetce psychoterapeuty, aby móc przyjrzeć się ich kondycji psychicznej.

Dysonans poznawczy u osób dokonujących zwolnień

ImagePrzeglądając codzienne wiadomości ekonomiczne nietrudno natknąć się na informacje o planowanych zwolnieniach w dużych polskich przedsiębiorstwach. Komentarze do takich działań najczęściej koncentrują się na konieczności dokonania cięć kosztów, na potrzebie usprawnienia organizacji, czyli aspektach organizacyjno-ekonomicznych. Rzadziej pojawiają się wypowiedzi o skutkach planowanych zwolnień, jakie odczują pracownicy - o bezrobociu, o braku środków utrzymania. A już zupełnym ewenementem jest zauważenie negatywnych skutków psychologicznych, jakie pojawią się u osób biorących udział w procesie derekrutacji. Chlubnym wyjątkiem jest tu wypowiedź prezesa Plivy Kraków z 2002 roku: Zwolnienia w każdej firmie i w każdym momencie są sprawą trudną (...) tam, gdzie twarda ekonomia dotyka pojedynczej osoby, problem nabiera innego – ludzkiego wymiaru.

Skuteczne rozwiązywanie problemów w grupie

Wstęp

Istnieje kilka różnych procedur, które umożliwiają grupie skuteczne rozwiązywanie problemów. P-MOPS jest najlepszą z nich (naszym zdaniem), ponieważ łatwo go zmodyfikować i skupia uwagę członków grupy na najważniejszych zadaniach. Przy zastosowaniu P-MOPS można mieć pewność, że grupa dokona dogłębnej analizy problemu przed przystąpieniem do jego rozwiązywania, a także wykorzysta krytyczne myślenie podczas rozważania pozytywnych i negatywnych skutków każdego z zaproponowanych rozwiązań.

Problemy akulturacji imigrantek w Stanach Zjednoczonych

Jedną z głównych przyczyn migracji ludzi było dążenie do poprawy bytu. Także dziś główny strumień wędrówek płynie z krajów mniej rozwiniętych do wysoko rozwiniętych, z krajów mniej demokratycznych lub niedemokratycznych do chroniących prawa człowieka. Jednak w nowym państwie czeka na imigranta dużo trudności o charakterze społecznym i indywidualnym. Problemy adaptacyjne są właściwe każdemu imigrantowi. Negocjacja, dialog, integracja, przyjazny stosunek, pomoc i współpraca, bądź przeciwnie - rywalizacja, wrogość, niechęć, brak akceptacji, konflikt i dominacja jednej osoby lub grupy nad innymi. Na podstawie przeglądów badań przedstawiam niektóre problemy, z którymi spotykają się właśnie imigrantki, ze szczególnym akcentem na kobiety z byłego Związku Radzieckiego, w procesie akulturacji w nowym państwie zamieszkania.

Seksualna agresja kobiet

Do niedawna problematyka agresywności kobiet nie była obszernym i równocześnie aktualnym tematem w krajach Europy. Nie tak dawno w Polsce tematyka badań nad agresją kobiet została poszerzona o dosyć kontrowersyjny wątek - agresję seksualną kobiet wobec mężczyzn. Zjawisko nie ma tak dużej skali jak agresja seksualna mężczyzn. W literaturze polskiej mało podaje się informacji z badań psychologicznych w tym zakresie. Ten temat jest podejmowany przez badaczy amerykańskich od lat siedemdziesiątych XX wieku, a literatura przedmiotu badań jest bogata. Temat ten budzi duży sprzeciw, szczególnie ze strony feministek.

Jednak aby uniknąć stronniczości, podważyć w pewnym stopniu stereotypy ról płciowych, a także naświetlić problem realnej wiktymizacji mężczyzn przez kobiety, badania o takim charakterze są konieczne. Artykuł zawiera materiały z aktualnych i stosunkowo niedawnych badań psychologicznych.

Zarządzanie emocjami klientów - wyzwanie dla świata biznesu

Od ponad 15 lat zagadnienie obsługi klienta jest przedmiotem badań wielu naukowców i praktyków marketingu. Badania te przyniosły niewątpliwe postępy i z sukcesem zostały wykorzystane w dziedzinach takich jak bankowość (teoria kolejek - Robbins za Erlang, 2002.) czy call center. Dziedzina świadczenia usług i obsługi klienta została gruntowanie przebadana i sformułowano wiele pożytecznych teorii do wykorzystywania w praktyce. Czy zatem świadczenie usług i obsługa klienta mogą kryć w sobie jeszcze jakieś tajemnice?

Wstęp do teorii dysonansu

Często możemy spotkać się z założeniem, a czasami nawet z twierdzeniem, że człowiek dąży do wewnętrznej spójności. Możemy oczywiście znaleźć wyjątki: ktoś może uważać, iż małe dzieci powinny być ciche i niekłopotliwe, ale jednocześnie może czuć dumę, gdy własne dziecko w agresywny sposób zwraca na siebie uwagę dorosłych. Ktoś może wiedzieć, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia, ale może nadal palić. Uświadomienie sobie istnienia podobnych niespójności może być całkiem dramatyczne, jednak zwracają one naszą uwagę głównie z powodu ich wyraźnego kontrastu w stosunku do tła, jakim jest spójność.

Wiarygodność badań jakościowych

Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, to okaże się, że każdy rodzaj pisarstwa musi zawierać elementy zapewniające utrzymanie uwagi odbiorcy. Badacze korzystający z metod jakościowych muszą jednak rozstrzygnąć dylemat: czy ich celem jest jedynie zatrzymanie odbiorcy, zainteresowanie go tematem na tyle, by zechciał odwrócić następną kartkę? Czy badania jakościowe różnią się zatem od porządnego dziennikarstwa lub powieściopisarstwa? Czy jako badacze powinniśmy pragnąć czegoś więcej? Czy zatem naukowa jakość naszych badań, wiarygodność, ma w ogóle znaczenie?

Konsumenci kupują emocjami

Reklamy nie są przeznaczone do świadomego odbioru. Są to pigułki, które działają na podświadomość i rzucają na ludzi (…) hipnotyczny czar.
Marchall McLuhan

Dlaczego współczesna reklama działa głównie na emocje?

Konsekwencją dynamicznej eskalacji rynku jest gwałtowny i niezwykle płodny rozwój produkcji reklam. Działanie współczesnej reklamy nastawione jest nie tyle na przekazywanie podstawowych informacji o produkcie, co raczej na wzbudzanie emocji u potencjalnych klientów. Sfera poznawcza reklamy zostaje więc sprowadzona do minimum. W walce o konsumenta kreatorzy reklam sięgają po coraz to bardziej wyszukane metody manipulacji ludzkim umysłem. Obfita ilość reklam, billboardów, znużenie schematycznym wzorcem, negatywne postawy wobec reklamy, powierzchowny odbiór komunikatów reklamowych powodują konieczność tworzenia nowych środków perswazji. Jednym z takich sposobów staje się reklama bazująca na podłożu emocjonalnym.

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku