Menu

Artykuły

Ku dekonstrukcji "Ja kolektywnego"

Hazel Markus i Shinobu Kitayama (1991) wywołali spore zainteresowanie swoim artykułem, w którym to, po całym szeregu badań empirycznych i obserwacjach międzykulturowych stwierdzili, że oto istnieją zasadnicze różnice w konstruktach osobowości pomiędzy ludźmi żyjącymi na zachodzie globu, a tymi, którzy żyją na Dalekim Wschodzie.

Przez pryzmat psychologii rodzaju

We współczesnej psychologii sporo jest teorii i hipotez, które mają pomóc w unikaniu konfliktów miedzygrupowych i dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną i płeć oraz szeroko rozumiany rodzaj (gender).

Afekt a spostrzeganie, oceny i zachowania interpersonalne

Od niepamiętnych czasów wielcy myśliciele, filozofowie, a także zwykli ludzie oddawali hołd rozumowi, potępiając przy okazji niszczycielską moc namiętności.

I choć w różnych epokach historycznych działo się to z różnym natężeniem i w różnych proporcjach, a niekiedy nawet zmieniało się podejście z  orientacji na rozum w stronę uczuć (np. Romantyzm), to jednak częściej górę brał racjonalizm a rolę uczuć spychano na drugi tor.

Porównanie metod badawczych

Aby móc wyjaśniać, a co za tym idzie przewidywać i kontrolować zachowania społeczne, psychologowie społeczni stworzyli cały szereg reguł badawczych, które w sposób istotny przyczyniają się do poznawania wielu zachowań ludzkich.

Czym jest psychologia społeczna

Kiedy w 1942 roku na scenie „Paramounth Theater” w Nowym Jorku oczom wszystkich zgromadzonych ukazał się osławiony Frank Sinatra, na dany przez niego znak kilkanaście kobiet, które były współpracownikami Sinatry i zajęły miejsca w różnych punktach widowni, zaczęło krzyczeć, piszczeć, a niektóre udawały, że mdleją.

Dyskurs, władza i psychologia - wstęp do analiz Michela Foucault

Początkowo miał to być artykuł ukazujący psychoterapię i jej dyskursywność w społeczeństwie nowoczesnym i ponowoczesnym. Początkowo. Temat, wraz z zapisywaniem poszczególnych stron, zmieniał się raz po raz.

Ostatecznie jest to artykuł mający przekazać część wiedzy na temat filozofii Michela Foucault i jej implikacjach w głównych nurtach nauki humanistycznej, będący jednak tylko jej przeglądem, wstępem, krótką analizą.

Florian Znaniecki - obrońca i krytyk naukowej psychologii społecznej

W niniejszym opracowaniu postaram się streścić dorobek tego wybitnego filozofa i socjologa. Zrobię to w taki sposób, aby jak najlepiej przedstawić jego poglądy na psychologię społeczną i wynikające z nich wnioski, które – bez wątpienia – nadal mogą mieć istotny wkład w jej rozwój jako dziedziny nauki.

Tagi


Powered by Easytagcloud v2.1

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Znajdź nas na Facebooku